Tomcat-版本对照(规范对比)

Tomcat-版本对照(规范对比)

       版本

规范/JDK  

6.x(6.0.47)

7.x(7.0.72)

8.x(8.0.38)

8.5.x(8.5.6)

9.x(9.0.0.M11)

JDK

>=5.0

>=6.0

>=7.0

>=7.0

>=8.0

Servlet

2.5

3.0

3.1

3.1

4.0

JSP

2.1

2.2

2.3

2.3

2.3

EL

2.1

2.2

3.0

3.0

3.0

WebSocket

N/A

1.1

1.1

1.1

1.1

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师: meimeiellie
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读